Ligtpunt sponsort kleine hardwerkende ondernemers in Zambia die hun bedrijf willen uitbreiden. 
Stichting Jacana Business Empowerment traint en begeleidt deze ondernemers in het uitbreiden van hun bedrijf. Daarmee creëren ze niet alleen werkgelegenheid maar deze ondernemers vervullen bovendien een voorbeeld functie voor hun omgeving. Ze zijn door eerlijk en hard werken op eigen kracht uit de armoede ontsnapt en zij zijn zichtbaar, staan letterlijk midden in de samenleving.
Op http://jacana.help staan leuke video's van ondernemers en hun plannen.


Daarnaast bouwt Jacana samen met dorpsbewoners waterputten in dorpen. 
Zie deze link van wilde ganzen   Klik hier 

Jacana is afhankelijk van sponsoren. Het is een kleine eerlijke stichting waar 99% van het geld naar de projecten gaat. 
Bij Jacana weet je dat je geld goed terecht komt.