Voor particulieren gelden andere prijzen.
Ziektekostenverzekeringen geven vaak (gedeeltelijke) vergoedingen voor particuliere sessies.
Rapportages aan werkgever en bedrijfsarts komen natuurlijk dan ook te vervallen. Dus neem contact met me op voor meer info.
KLIK HIER 

 

De verschillende leer-werktrajecten en de kosten werkgevers

Traject 1: Als de medewerker kennis en ondersteuning wil om stress te reduceren

 • 3 coachingssessies van 1,5 uur (totaal 4,5 uur)
 • De 6 audio's met de opdrachten
 • Opdrachten, testen, oefeningen en checklists
 • Korte kennismaking met de werkgever of de leidinggevende van de medewerker
 • Eindrapportage aan de werkgever

€ 675,- excl. BTW


Aangeboden voor
€600,- excl. BTW

 

Traject 2: Als de medewerker stressklachten heeft en preventief wil ingrijpen

 • 6 coachingssessies van 1,5 uur (totaal 9 uur)
 • De 6 audio's met de opdrachten
 • Opdrachten, testen, oefeningen en checklists
 • Kennismaking met de werkgever of de leidinggevende van de medewerker
 • Tussentijds verslag aan de werkgever over de stand van zaken
 • Eindrapportage aan de werkgever

€1350,- excl. BTW


Aangeboden voor
€1200,- excl. BTW

 

Traject 3: Als de werknemer burn-out dreigt te raken of minder dan een maand ziek is

 • 10 coachingssessies van 1,5 uur (totaal 15 uur)
 • De 6 audio's met de opdrachten
 • Opdrachten, testen, oefeningen en checklists
 • Wekelijks mailcontact over de stand van zaken met de medewerker
 • De bonussen
 • Kennismaking met de werkgever of de leidinggevende van de medewerker
 • Tussentijdse rappportages aan de bedrijfsarts en de werkgever over de stand van zaken
 • Eindrapportage aan de werkgever

€2250,- excl. BTW


Aangeboden voor
€2000,- excl. BTW