Met de juiste kennis en vaardigheden is het voor iedereen mogelijk om effectief met stress om te gaan en gelukkig en gezond te leven.

Inspirerende leerzame lezing:

Stress en burn-out signaleren, herkennen en voorkomen

Deze lezing is interessant voor bedrijven en voor netwerkorganisaties, want je ontdekt hoe je als medewerker en als organisatie verzuim door stress en burn-out kunt voorkomen en aanpakken. De lezing is speciaal ontwikkeld om je als medewerker én als manager te laten zien wat je zelf kan doen en welke stappen je samen kunt zetten.
Alle vragen die je hebt over omgaan met werkstress en het voorkomen van een burn-out, worden beantwoord in deze lezing.

Tijdens deze lezing leer je:


wat stress en burn-out is en wat oorzaken en achtergronden zijn; het verloop van stressklachten naar een burn-out;
wat de allergrootste valkuil is voor de medewerker én voor de organisatie; welke 3 adequate stappen een medewerker kan zetten om stress en burn-out te voorkomen;
welke 4 preventieve maatregelen de werkgever kan nemen; wat de volgende stap is die gezet moet worden, nu je dit allemaal geleerd hebt.

Na de lezing is er nog tijd voor vragen.


Heb je belangstelling?


Neem dan contact op:
Contactformulier