Wist je: 

  • De schatting is dat pesten 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar veroorzaakt. En pesten op het werk komt steeds meer voor.   
  • *In totaal heeft een half miljoen Nederlanders dagelijks te maken met pesterijen, racisme en intimidatie. 

Gepest worden geeft heel veel stress. Als je moedwillig, meermaals en langdurig getreiterd en onrechtvaardig behandeld wordt, geeft dat een hoge mate van onveiligheid. Pesten schaadt de persoon, psychisch en soms fysiek. Met pesten gaat verder dan plagen. Je wilt iemand bewust dwarsbomen en schaden door bijvoorbeeld iemand dood te zwijgen, roddelen, te vernederen of uit te lachen. 

Luister naar het verhaal van Veerle (58 jaar, beleidsmedewerker):
“Ik heb sinds enkele jaren een nieuwe manager en deze manager is helemaal niet van plan op een goeie manier met mij om te gaan. Ze is beledigend, agressief, gemeen. Komt met een heleboel feitjes die niet belangrijk zijn om mij onderuit te halen, stok om een hond te slaan. Opgebouwd dossier, slechte beoordeling om met nog een volgende beoordeling tot functioneel ontslag over te gaan. Ik werk er 32 jaar!”.

Veerle voelt zich door haar manager gepest en geïntimideerd. Ze lijdt aan ernstige stressklachten. Ze is met ziekteverlof. Ze heeft last van oorsuizen, te hoge spierspanning, depressief, slaapproblemen.

En dat kost niet alleen Veerle een heleboel pijn en verdriet, ook het bedrijf betaalt een prijs. Pesten kan leiden tot lichamelijke en geestelijke klachten, achteruitgang van de kwaliteit van het werk, toename van ziekteverzuim, ontslag en mogelijk tot zelfmoord. Veerle, een ervaren kracht met 32 jaar werkervaring zit al lange tijd thuis met stressklachten en dat geeft behoorlijke verzuimkosten. 

Pesten op het werk kan ziekteverzuim met naar schatting 50% doen toenemen. (Wikipedia). Pesten op het werk neemt steeds meer toe. 

Bij pesten is er altijd ongelijkwaardigheid in de relatie. Je kunt je minder goed verweren dan de ander. Je vind het moeilijk om terug te slaan of weet niet hoe je dat doeltreffend kan doen. Je bent bijvoorbeeld verbaal niet zo sterk als de ander of je hebt minder zelfvertrouwen.

En voor pesten heb je een altijd pester en een slachtoffer nodig, het is machtvertoon. Het slachtoffer is de zwakkere, die zich moeilijk kan verweren en dat geeft de pester de macht en de aanzet om door te gaan. Het is een wisselwerking, actiereactie en die doorbroken moet worden. 

Bij Veerle is er ook nog een ongelijkwaardigheid in functie, dat maakt het verweer en assertief-zijn wel moeilijker. Haar leidinggevende is haar meerdere. In die functie heeft ze de letterlijk de machtspositie ten opzichte van Veerle en kan ze meer invloed uitoefenen. 

Wat kan Veerle doen in zo’n situatie?

  • Blijf niet alleen rondlopen als je in  deze situatie terecht komt. Zoek iemand die  kan bemiddelen. Een vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, een OR-lid. Misschien kun je je probleem opschalen en naar de meerdere van je leidinggevende stappen. Misschien wil je een onafhankelijk iemand, een mediator. Kijk wat voor jou van toepassing is en wat veilig voelt.
  • Trap niet in de valkuil om eerherstel bij collega’s te zoeken. Een valkuil is om bij veel collega’s je gelijk te halen, revanche te nemen of eerherstel te zoeken. Maar vaak leidt dat juist tot netelige situaties voor jezelf, want mensen willen vaak niet gedwongen worden om partij te kiezen. Als je niet uitkijkt lopen je collega’s straks met een boog om jou heen, omdat ze de ‘nare spanning’ willen ontlopen.
  • Ga aan de slag met jezelf. Zoek hulp voor jezelf bij een goede psycholoog, zodat je je werkervaringen en pijnen kunt delen en je gesteund wordt in de situatie. Pesten schaadt je zelfvertrouwen, laat dat je niet gebeuren. Zeker, de pester moet aangesproken worden, want pesten is schadelijk en grensoverschrijdend gedrag. Zo ga je niet met je medewerker of collega om. Maar ook jij, als slachtoffer, zal je zelfvertrouwen moeten herwinnen en moeten leren weerbaarder, mondiger en assertiever te zijn. 
  • Als dit niet helpt en je bedrijf je niet steunt. Het kan voorkomen dat pestgedrag wordt getolereerd of zelfs begint bij het management. Op deze manier hoopt het bedrijf dat je zelf opstapt zodat moeilijke ontslagprocedures voorkomen worden. In zo’n geval raad ik je aan om te gaan zoeken naar een andere baan, maar neem nooit zelf ontslag. Pesten geeft leed bij medewerkers, kost extra verzuim en geld. Bedrijven en managers moeten alert zijn op pestgedrag, pestgedrag voorkomen en al zeker geen pestgedrag uitlokken. Pesten is onvolwassen en oneerlijk gedrag. 

Kortom: Ben je het slachtoffer van pesten, onderneem meteen actie en kijk hoe je het beste uit de situatie kunt geraken. Laat de situatie niet oplopen. Kies voor jezelf. Soms kun je de situatie niet veranderen, maar wel hoe jij er mee om gaat. Kies wat het beste is voor jou!

Leuk als je een reactie geeft op mijn blog. 

© www.ligtpunt.nl | Nell van de Ligt. Alle rechten voorbehouden. Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Dat kan zolang je de copyright en een werkende link naar mijn site opneemt.

Eén gedachte over “Als je stress hebt en ziek wordt van pestgedrag op het werk”

Reacties zijn gesloten.