Stress en een burn-out zijn vaak gevolgen van een frictie tussen jou én iets uit de wereld om je heen. Een probleem staat nooit op zichzelf, maar ontstaat altijd in relatie met iets of met iemand uit je omgeving. Een probleem is een gebeurtenis welke zich afspeelt tussen twee partijen of tussen een persoon en een object of situatie.

De grootte van je probleem is persoonlijk. Wat voor de één een onoverkomelijk probleem is, blijkt voor de ander een fluitje van een cent. Bijvoorbeeld: Rene vindt zijn volle mailbox een klein probleem, hij skipt gewoon door de mails. Joris daarentegen, heeft het moeilijker. Hij wilt alle mails goed doornemen en beantwoorden, waardoor hij in tijdnood komt. Hij ervaart zijn volle mailbox als een groot probleem.

Een probleem kan je heel veel energie kosten en je leven beheersen. Als je probleem moeilijk oplosbaar lijkt, kan dit probleem aan je gaan knagen. Ter illustratie, slapeloze nachten kunnen leiden tot minder productiviteit op je werk, wat er wellicht voor zorgt dat je humeurig thuis komt. En als die humeurigheid lang genoeg duurt kan er weer ruzie met je partner ontstaan.  

Maar een probleem wordt pas een probleem als je geen oplossing ziet of als je niet weet hoe je met een bepaalde situatie om moet gaan. Er ontstaat onmacht en dat leidt tot stress. Een probleem ontstaat als je niet kunt of wilt voldoen aan datgene wat er van je gevraagd wordt of als het indruist tegen je waarden- en normenpatroon.

Wat is nu eigenlijk een probleem?

 • Een probleem is een vraagstuk welke om een oplossing vraagt.
 • Als je een oplossing hebt, dan is er geen probleem.
 • Een probleem is persoonlijk en heeft alles te maken met je probleemoplossend vermogen en je zienswijze.
 • Ben je goed in het oplossen van problemen, dan heb je ook minder last van problemen en de stress die het probleem oplevert. Je bent hierdoor weerbaarder.
 • Je kunt problemen ook als een uitdaging zien, een creatief proces waarbij een oplossing gevonden moet worden. Een proces waarbij je kunt groeien, leren en waar je sterker van wordt.  

Kortom: wil je stress en een burn-out voorkomen, dan is het belangrijk om je probleemoplossend vermogen te vergroten. 

Hieronder een stappenplan om vat te krijgen op je problemen, ze onder de loep te nemen en uiteindelijk op te lossen.

 • Verzamel informatie. Verzamel informatie over het probleem door feiten en oorzaken op te sporen, want het probleem analyseren leidt tot inzicht en overzicht. 
 • Beschrijf waar je naartoe wilt. Wat is de ideale oplossing of het gewenste resultaat? Bedenk hierbij zoveel mogelijk oplossingen, of ze nu haalbaar zijn of niet. Wees creatief en betrek ook anderen bij het zoeken naar oplossingen. Twee weten meer dan één. Bovendien kun je over de oplossing heen hebben gekeken. 
 • Onderzoek welke obstakels je tegen houden om je doel te bereiken. Probeer inzicht te krijgen in wat of wie je belemmert om het probleem op te lossen.
 • En kijk wie of wat je kan ondersteunen bij het oplossen van het probleem.
 • Ontwikkel een actieplan. Formuleer een concreet actieplan om actief je probleem aan te pakken. Gewoon doen!
 • Evalueer voor jezelf hoe het gegaan is. Heb je je doel bereikt? Is je probleem op een goede manier opgelost? 
 • Heb je veel moeite gehad? Vind je het moeilijk om een probleem aan te pakken en ondervind je dat vaker? Zoek dan professionele hulp om je oplossendvermogen te vergroten, want deze eigenschap verder ontwikkelen maakt je sterker en weerbaarder.

In het kort: problemen zijn obstakels bedoeld om te overwinnen. Problemen zijn vervelend, maar het overwinnen van problemen maakt je sterker. Zonder problemen zouden we immers in onze comfortzone blijven zitten. 

Verminder stress en verhoog je weerbaarheid. Zorg voor jezelf. Heb je de tools niet in huis? Leer ze dan. 

Leuk als je een reactie geeft op mijn blog. 

© www.ligtpunt.nl | Nell van de Ligt. Alle rechten voorbehouden. Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Dat kan zolang je de copyright en een werkende link naar mijn site opneemt.