Besef jij als manager hoe belangrijk sociale steun is?

Soms ben je als manager zo druk bezig met het invoeren van nieuwe beleid en het uitzetten van de toekomstplannen, dat je geen tijd hebt voor de mensen op de afdeling. Je wordt geleefd door de waan van de dag en je moet keuzes maken.

Twee voorbeelden:
Als Jose tegen voor jouw onbenullige problemen aanloopt wat de onderlinge werkverdeling op de afdeling betreft, wimpel je haar af. 
“Ach Jose, dat is toch niet zo’n groot probleem. Ik vind dat jullie dat best samen kunnen oplossen. Ik ben druk”. Jose voelt zich niet serieus genomen en in de steek gelaten. Ze is teleurgesteld. Als ze wat verkouden wordt, aarzelt ze niet en meld ze zich meteen ziek.

Frank is alweer ziek. Vanwege tijdgebrek vraag je snel wanneer Frank weer begint en maak je minder tijd om naar zijn verhaal over zijn ziekte te luisteren. Frank voelt zich niet gezien. Hij is boos en stelt terugkeer naar het werk uit.

Sta jij bewust stil, bij wat de invloed is van sociale steun vanuit jouw positie? Onder sociale steun wordt “sociale ondersteuning” verstaan. Alledaagse steun in de vorm van een gesprek, compliment of praktische hulp vanuit een sociaal netwerk (familie, vrienden, werk).

Sociale steun vanuit het management maakt medewerkers mentaal en fysiek weerbaarder en gezonder. Betrokkenheid en steun vanuit het management geeft waardering en vermindert stress. Medewerkers blijven langer gezond.

Geef je te weinig of onvoldoende sociale steun aan medewerkers, dan zal uitval door stress en burn-out op de afdeling toenemen en zullen medewerkers minder snel herstellen. Het gevolg is namelijk dat de betrokkenheid met het werk afneemt en de behoefte om te verzuimen toeneemt.

Dus wil je minder verzuim op de afdeling, sta dan NU even stil bij hoe jij omgaat met sociale steun binnen je afdeling. Kijk bewust in de spiegel en kijk wat jij kunt doen.

De valkuil is om aan te nemen dat medewerkers de sociale steun van elkaar krijgen en dat jij niet perse nodig bent. Jij houdt je bezig met faciliteren en sturing en inhoudelijk moeten de medewerkers elkaar maar ondersteunen.

Maar houdt er rekening mee dat er juist vanuit jouw positie als manager,  een actieve bijdrage verwacht wordt. Binnen een hiërarchie is steun en waardering van onze meerdere belangrijk. Het zit in ons als oermens.

Stel jezelf de volgende vragen: Wat weet ik van de medewerkers?

  • Weet ik hoe Pieter zijn werk en taken ervaart?
  • Weet ik wat Jose’s ambities zijn binnen het werk?
  • Ben ik voldoende op de hoogte van belangrijke privéomstandigheden van Jos, die het werk kunnen beïnvloeden?
  • Weet ik of Jan-Jaap na zijn ziekteperiode weer goed op de rit is?
  • Weet ik hoe de onderlinge verhoudingen zijn op dit moment op de werkvloer?
  • En verloopt de samenwerking goed op de afdeling op dit moment? Waar baseer ik dit eigenlijk op?
  • Spreek ik waardering uit naar medewerkers? Geef ik weleens complimenten?
  • Stappen medewerkers spontaan bij mij binnen als er iets is? Ben ik benaderbaar genoeg en maak ik tijd?

Kortom: Als manager kun je dus mentaal verzuim verlagen door een “sociale steun”  te zijn voor medewerkers. Onderschat dus niet de waarde er van. Maak tijd en ruimte, ook al heb je het druk met andere zaken.

Leuk als je een reactie geeft op mijn blog. 

© www.ligtpunt.nl | Nell van de Ligt. Alle rechten voorbehouden. Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Dat kan zolang je de copyright en een werkende link naar mijn site opneemt.