Vraag jij je wel eens af hoe je ziet dat een medewerker richting burn-out gaat? Wat aanwijzingen van overbelasting zijn? Een van je medewerkers zit niet lekker in zijn vel. Je weet niet zeker of je overdrijft als je moet denken aan een beginnende burn-out. Waar moet je op letten? Wat zijn symptomen? Dat heb je waarschijnlijk nooit geleerd tijdens de managementopleiding.

Je vraagt je af; zijn dit aanwijzingen of niet?
Bijvoorbeeld: Maria is een bezige bij, die zich graag inzet voor het team en de sfeer. Maar nu onttrekt ze zich al wekenlang van alle teambijeenkomsten.  Maria was altijd heel stipt. Ze regelde de jaarlijkse uitjes, de verjaardagen van teamleden en ze zorgde voor veel gezelligheid. Nu drukt ze zich voor dit soort taken en zie je haar nauwelijks in het team.

Of kijk eens naar de gebeurtenis met Omar. Omar gooide laatst zijn map door het kantoor en liep boos de deur uit. Hoe moet je dit incident opvatten?  Omar is een bedaarde man, waarvan je dit soort gedrag echt niet verwacht. Hij wilde later zelfs niet meer praten over het incident.

Het kan je behoorlijk onzeker maken, als je niet weet hoe je dergelijke gebeurtenissen moet interpreteren. Iedereen heeft wel eens periodes dat het leven wat  moeizamer gaat. Moet je daar dan meteen op inspringen? Je bent bang dat je van een mug een olifant maakt of dat je de hele situatie juist verergert door erover te beginnen.

Je wilt als manager wel overzicht houden over de gang van zaken, zodat je de activiteiten goed kunt aansturen. En daarbij wil je het verzuim voorkomen. Verzuim betekent extra kosten, leed en onrust in het team en dat wil je voorkomen.

Dus mocht er een medewerker zijn die richting burn-out gaat, dan wil je er wel tijdig bij zijn en uitval voorkomen. En dat vraagt wel kennis van symptomen van stress  en burn-out. Zonder kennis geen tools.

Te laat reageren op de situatie kan langdurige uitval betekenen. Hoe eerder je ingrijpt bij stress-en burn-outklachten, hoe korter de behandeling en dus verzuim.

Want als er een medewerker uitvalt met een burn-out dan is hij of zij gemiddeld 6 maanden afwezig. Dus elke maand dat je verzuim voorkomt of inkort betekent een besparing. Gemiddeld kost een zieke werknemer 1,5 tot 2 keer het bruto maandsalaris per maand.

Dus wil je uitval voorkomen, herken dan de symptomen van een beginnende burn-out.
Ik spreek hier over een mannelijke medewerker, maar uiteraard kan dit ook vrouwelijke medewerker zijn.

De medewerker:

  • heeft karaktereigenschappen die risicoverhogend zijn voor een burn-out.
    Bijvoorbeeld; hard werken, plichtsgetrouw, perfectionistisch, ambitieus, geen of weinig grenzen stellen, veel leuk vinden.
  • is vermoeid, daardoor komt hij steeds vaker te laat en loopt achter met werkzaamheden. Hij haalt deadlines niet, gaat overwerken om de taken af te krijgen.  Neem minder of geen pauzes meer. Hij sluit de deur en probeert zich te concentreren en te focussen.
  • onttrekt zich van het teamgebeuren, want mensen en sociale contacten: dat is allemaal te veel. En dat gaat steeds moeilijker. Hij sluit zich letterlijke af.
  • vertoont ander gedrag dan voorheen. De medewerker is stil of juist heel druk. Gespannen, geprikkeld, nerveus of zelfs agressief. Vaak zie je ook een cynische houding ten opzichte van het werk, collega’s of autoriteiten. Omdat gedragsverandering langzaam gaat, wen je er als buitenstaander ook aan en heb je de gedragsverandering minder gauw in de gaten. Dus ben bewust van dit feit en kijk terug over langere tijd.
  • is vaker ziek. Het gaat moeizaam en alle verplichtingen volhouden kost veel energie. Daardoor ben je vatbaarder voor griep of een blessure.

Bij Maria en Omar zie je duidelijk symptomen. Maria trekt zich terug en Omar heeft een kort lontje en wordt kwaad.  Beide hebben gedragsverandering. Dus in beide gevallen is het belangrijk dat je als manager actie onderneemt.

Samenvattend: herken je als manager de symptomen van een beginnende burn-out  dan kun je tijdig actie ondernemen en verzuim voorkomen. Zo bespaar je kosten, leed en voorkom je onrust in het team.

Leuk als je een reactie geeft op mijn blog. 

© www.ligtpunt.nl | Nell van de Ligt. Alle rechten voorbehouden. Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Dat kan zolang je de copyright en een werkende link naar mijn site opneemt.