Leidinggevenden kunnen veel meer invloed uitoefenen op verzuimcijfers dan nu het geval is. Het Arboned 365 constateert dat in 2011 het psychisch verzuim toenam. Bij psychisch verzuim moet je denken aan verzuim door stress, burn-out of depressie.

Een medewerker die uitvalt met burn-outklachten heeft al langere tijd allerlei signalen afgegeven, die onvoldoende opgepikt zijn. Een burn-out ontstaat als je lange tijd overbelast bent. Tijdens het proces naar een burn-out zie je vaak gedragsverandering bij een medewerker. Je kunt als leidinggevende dus vroegtijdig ingrijpen.

Maar een leidinggevende is vaak niet geschoold om te letten op dergelijke signalen. Vaak zijn leidinggevenden onzeker over de aanpak Ik krijg vaak vragen zoals: ‘Ik zie het gebeuren maar weet niet wat te doen! Wanneer wordt het een serieus probleem? Waar moet ik op letten? Hoe kan ik adequaat ingrijpen? Wat zijn goede interventies?’

En dat is jammer, want verzuim kost een organisatie veel geld en energie. In 2011 was 65 procent van het verzuim psychisch. Dus het is belangrijk om te kijken naar wat we kunnen doen om verdere stijging te voorkomen.

Scholing en training van leidinggevenden over oorzaken en achtergronden van mentaal verzuim kan veel geld en arbeidsuren opleveren. Voorkomen is nog altijd beter en goedkoper.

Met de juiste kennis en tools kan een leidinggevende tijdig ingrijpen en uitval voorkomen of verzuimdagen verminderen. Kennis van oorzaken en achtergronden van stress en burn-out is noodzakelijk om oorzaken te onderzoeken en aan te pakken, de juiste interventies te doen, actieplannen op te stellen en uit te voeren enzovoorts.

Veel organisaties hebben wel beleid en maatregelen als een medewerker zich ziek meldt, dus curatief.  Bij uitval zijn er protocollen en richtlijnen voor leidinggevenden waaraan moet worden voldaan, om de zieke medewerker te begeleiden naar een zo snel mogelijk herstel. Alles wordt geregistreerd om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter én het beleid van de organisatie.

Maar preventief beleid is ook belangrijk en wordt vaak vergeten, want bij uitval is het leed al begonnen en zijn de extra kosten al gemaakt. Eigenlijk ben je gewoon te laat dan. Voorkomen is beter, zeker omdat psychisch verzuim ook nog eens meer verzuimdagen kent.

Tips voor organisaties die verzuim willen voorkomen:

  • Geef verzuimpreventie een hoge prioriteit.
  • Ontwikkel richtlijnen en beleid rondom preventie.
  • School en train leidinggevenden, zodat er vroegtijdig en adequaat kan worden ingegrepen en uitval kan worden voorkomen.
  • Zorg voor dat sociale steun en een vraagbaak voor leidinggevenden geregeld is.
  • Geeft deze taak een te grote druk voor leidinggevenden, stel dan een preventiemanager of stressmanager vast binnen de organisatie.

Kortom: Leidinggevenden kunnen veel verzuimkosten besparen als ze over de benodigde kennis en tools beschikken.De investering in kennis en beleid zal zich ruimschoots terugbetalen, want preventiemaatregelen en beleid voorkomen hoge kosten.

Leuk als je een reactie geeft op mijn blog. 

© www.ligtpunt.nl | Nell van de Ligt. Alle rechten voorbehouden. Wil je dit artikel gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Dat kan zolang je de copyright en een werkende link naar mijn site opneemt.